Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Festiwal NARRACJE - Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej. Gdańsk, 15.11.2012-18.11.2012

NARRACJE to odbywający się od 2009 roku festiwal artystycznych instalacji wizualnych, które po zmroku ożywają w przestrzeni publicznej listopadowego Gdańska. NARRACJE powstały po to, by eksplorować miejskie wątki i konteksty oraz tworzyć nowe gdańskie opowieści.
Do 2011 roku program Festiwalu tworzyła niemiecka kuratorka, Bettina Peltz. W 2012 roku w drodze międzynarodowego otwartego konkursu kuratorem NARRACJI został działający w Stanach Zjednoczonych Kanadyjczyk, Steven Matijcio. Zaprosił on do udziału w NARRACJACH artystów z całego świata oraz artystów lokalnych, by wspólnie przyjrzeli się duchom, zjawom i fantomom, które na zmianę nawiedzają i definiują tożsamość Gdańska.
Fantasmagoria („zbiór zjaw”) jako wczesna forma kina była niezwykle popularną formą rozrywki i katharsis w XVIII i XIX-wiecznej Europie. W zaciemnionych pasażach artyści, iluzjoniści i szarlatani używali dymu, luster i magicznych latarni, by wyczarować obrazy dla złaknionych mrocznych przyjemności widzów. Mimo że skrywana za kurtyną kiczu – fantasmagoria jako dodatkowa atrakcja superego tworzy ważną przestrzeń, w której trauma, nawiedzenie i „inny” są podniesione do rangi czegoś objawionego i wzniosłego.
Tytuł tegorocznych NARRACJI, Art thou gone, beloved ghost? (Czyś odeszła, ukochana zjawo?) pochodzi z utworu Lewisa Carrolla, w którym autor nakreślił zasady symbiotycznego związku ducha z rzeczywistością. Zdobywca/dręczyciel/kolonizator splata się tutaj ze zdobytym/dręczonym/skolonizowanym, zacierając – jak w przypadku syndromu sztokholmskiego – granicę między katem a ofiarą.
Pochodzenie Gdańska jest intrygujące: miasto naznaczone zostało wielobarwną mieszanką etnicznych rodowodów, kolejno anektowane przez wędrujące granice Prus, Niemiec i Rosji, na chwilę niezależne i dwukrotnie przeżywające paradoksalne okresy bycia „Wolnym”. Wśród zmieniających się wpływów i rządów, Gdańsk walczyć musiał o zachowanie własnej tożsamości i ostatecznie to właśnie walka stała się jednym z elementów konstytuujących istnienie miasta. Od miasta Danzig i Wolnego Miasta do Solidarności i powstania Wałęsy przeciwko komunistycznym rządom: wiele spośród najbardziej suwerennych momentów Gdańska zdefiniowanych zostało przez „innego” i przeciwko „innemu”. Miasto prowadzące nieustanny dialog ze swoimi duchami, nieoczekiwanie we własnym oprawcy znalazło ważny trop w poszukiwaniu sensu i znaczenia.
Czytając historię Gdańska – tę prawdziwą i tę wymyśloną – przez fantasmagoryczne soczewki, kurator Steven Matijcio zaprosił do udziału w 4. edycji Festiwalu NARRACJE 17 artystów z różnych stron świata oraz 7 projektów gdańskich twórców wybranych w otwartym naborze. Na terenie stoczni odbędzie się także specjalny projekt z udziałem ponad 40 artystów związanych z dawną Kolonią Artystów.
Art thou gone, beloved ghost? skupi się głównie na częściach Starego Miasta i terenach postoczniowych – czytając ich struktury jako dokumenty jednoczesnej traumy i tradycji; obecności i jej braku. Każda interwencja budować będzie synergię sztuki i miejsca, tworząc między nimi więź potęgującą ich znaczenie i poszerzającą możliwości interpretacji.
 

Źródło: www.narracje.eu

www.narracje.eu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013