Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Festiwal Poznań Design Days I Poznań 8.05. - 17.05.2015

Poznań Design Days to przedsięwzięcie, które wpisuje się w strategiczne działania Poznania dotyczące wzrostu znaczenia miasta, jako ważnego ośrodka przemysłu kreatywnego. Festiwal to ważny krok w kierunku zintegrowania lokalnych artystów i projektantów, ale także partnerów zaangażowanych w realizację festiwalu. Poznań Design Days 2015 stawia sobie za cel animowanie dyskusji o roli i powinnościach designu obecnie i w przyszłości oraz wspieranie lokalnego środowiska artystycznego i projektowego. W ramach urpoczystego otwarcia Poznań Design Days odbędą się wernisaże następujących wystaw:

ZAPYTAJ / ALTERNATYWNE SCENARIUSZE

Wystawa ma na celu przybliżenie odbiorcy wielu alternatywnych dróg rozwoju społecznego. Spekulowanie na ich temat pozwala analizować teraźniejszość oraz rozważać scenariusze przyszłości. Prezentowane produkty, których funkcje nie zostały jednoznacznie określone, mogą ewoluować w odmiennych kierunkach, zatrważać, ale też dawać nadzieję. Przedstawiane w ramach wystawy wizje i projekty są sondowaniem rzeczywistości oraz próbą rozwiązania problemów, które prowokują chęć fundamentalnej zmiany. Celem ekspozycji nie jest opisywanie trendów, ale stawianie pytań o inną jakość życia, a szczególnie doświadczeń zmysłowych w czasach, w których rzeczywistość nowych mediów funkcjonuje coraz bliżej ludzkiego ciała.

Kuratorzy: Magdalena Popławska, Marcin Konicki

--

NOWE OCZEKIWANIA

Wystawa „Nowe Oczekiwania” jest odpowiedzią na ciągle zmieniające się potrzeby człowieka – użytkownika produktów. Jest skoncentrowana na innowacyjnym przekształcaniu formy przy zachowaniu ergonomicznych cech poszczególnych eksponatów. Młodzi twórcy podejmują odpowiedzialne decyzje projektowe w czasach nieograniczonych możliwości technologicznych i ogromnej ilości zbędnych przedmiotów wytwarzanych przez konkurujące ze sobą firmy. Założeniem ekspozycji jest prezentacja atrakcyjnej oferty obiektów zarówno dla przemysłu jak i odbiorcy prywatnego.

Kurator: Jakub Owsian

LITERA, IDENTYFIKACJA, INFORMACJA, OPAKOWANIE

Pracownie Katedry Komunikacji Wizualnej UAP w Poznaniu
biorące udział w wystawie: Pracownia Projektowania Litery, Pracownia Opakowań, Pracownia Grafiki Informacyjnej, Pracownia Znaku i Identyfikacji.

Kurator: Krzysztof Kwiatkowski

--

MEBEL JAKO ZNAK

Studenci Katedry Mebla Uniwersytetu Przyrodniczego pokazują innowacyjne rozwiązania projektów mebli, w których materiałami konstrukcyjnymi jest sklejka i metal. Ich kreacje zmieniają sposób ujmowania formy w kontekście nowych zachowań użytkowników prezentowanych obiektów. Założeniem ekspozycji jest podjęcie próby poszukiwania nowych funkcji i nowej estetyki w oparciu o najnowsze technologie.

Organizator: Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Wielkopolskiego i Miasta Poznania.

Wystawy można będzie oglądać przez cały czas trwania festiwalu w dniach 8.05. - 17.05.2015.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Poznań Design Days 2015 to festiwal designu angażujący w organizację liczne instytucje kultury i sztuki, a także przestrzenie kreatywne, funkcjonujące na terenie Poznania. Organizatorem projektu jest Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. II edycja festiwalu odbędzie się w dniach 8.05 – 17.05.2015. Towarzyszy jej idiom: ,,Nowe Oczekiwania”.

W ramach programu odbędą się liczne wystawy, prezentacje, pokazy filmów, spotkania, warsztaty i dyskusje związane z problematyką oscylującą wokół: designu, architektury, zagadnień urbanistycznych, oraz zjawisk okołoprojektowych, integrujących biznes, sztukę i jej dziedziny, takie jak moda czy fotografia.

Festiwalowi towarzyszy także krytyczne spojrzenie na projektowanie, przejawiające się w poszukiwaniu prospołecznych rozwiązań. Namysł nad wymiarem partycypacyjnym znajdzie swoje odbicie w szeregu działań w przestrzeni publicznej.

www.poznandesigndays.pl

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013