Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

INSTALATORZY; Galeria Art Stations w Poznaniu.Wystawa otwarta do 31.10.2014

Tytułowych Instalatorów łączą dwie cechy. Przede wszystkim każdy z bohaterów wystawy w galerii Art Stations silnie związany jest, jako absolwent lub wykładowca, z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu (wcześniej Akademią Sztuk Pięknych). Drugim elementem wspólnym dla tej grupy twórców jest medium artystyczne – instalacja. Punktem wyjścia wystawy jest termin „Poznańska Szkoła Instalacji” (PSI) ukuty w latach 90. przez krytyków związanych z magazynem Raster. Konfrontacja tej kategorii z rzeczywistością i aktualnym dorobkiem Instalatorów stała się naczelną motywacją przy tworzeniu koncepcji wystawy.

W kontekście ekspozycji termin „instalacja” należy rozumieć szeroko, jako dzieło plastyczne o przestrzennym charakterze, złożone z elementów składowych o różnej naturze (np. rzeźba, obiekt, video, fotografia), którego znaczenie łączy się silnie z kontekstem prezentacji. Już ta pojemna definicja pojęcia zwiastuje, że wystawa będzie przeglądem dzieł charakteryzujących się różnorodnością form, tematów i przekazów, stąd medium jest tutaj stosunkowo luźną klamrą, a nie kluczem służącym stworzeniu całościowej charakterystyki „poznańskiego ducha sztuki”. Czy w związku z tym zasadne jest zamykanie dzieł poznańskich artystów, nazywanych przez Rastrowców prześmiewczo „psikusami” (pochodna od skrótu PSI), w ramy jednej szkoły?
Ekspozycja podzielona jest na trzy części odpowiadające trzem generacjom Instalatorów. Ten układ umożliwi widzom obserwację rozwoju medium w twórczości poznańskich artystów w ramach poszczególnych pokoleń, ale także pomiędzy generacjami.
Dzieła artystów o najdłuższym stażu – Jana Berdyszaka, Izabelli Gustowskiej, Jarosława Kozłowskiego i Antoniego Mikołajczyka – z historyczno-artystycznego punktu widzenia można określić mianem „protoinstalacji”. Każde z ich dzieł w różnym stopniu nosi w sobie ślady tendencji leżących u podstaw kształtowania się instalacji, takich jak ready made czy kierunki analityczne z konstruktywizmem na czele, jak również odblaski nurtów bezpośrednio poprzedzających powstanie instalacji, jak environment i minimalizm.
Debiuty Agaty Michowskiej, Piotra Kurki, Mariusza Kruka i Andrzeja Pepłońskiego przypadły z kolei na lata 80. i 90. Ich realizacje łączy poetyzacja języka, a nawet nieco bajkowa forma. Prace zawierają ślady myślenia surrealistycznego, mają w dużym stopniu charakter wypowiedzi intymnych i są refleksją osobistych doświadczeń, odnoszą się także do problemu względności ludzkiego doświadczenia i wiedzy o oglądanych przedmiotach.
Trzecia część wystawy poświęcona jest twórczości najmłodszego w tym zestawieniu pokolenia twórców: Katarzyny Krakowiak, Moniki Sosnowskiej, Wojciecha Bąkowskiego oraz Macieja Kuraka. Prace tych artystów podejmują temat niedoskonałości lub niefunkcjonalności różnych aspektów ludzkiego życia, które z pozoru wydają się jasno określone i uporządkowane.
Prezentowane na wystawie instalacje łączy wolność od społeczno-politycznych narracji i ideologicznych sporów, można więc tutaj mówić o wyraźnym zwrocie w kierunku autonomii sztuki. Artyści formułują w swoich pracach przekaz o uniwersalnym charakterze, chętnie odnoszą się do prawideł rządzących rzeczywistością czy różnej skali nieprawidłowości zachodzących w naszym otoczeniu. W prezentowanych dziełach ujawnia się także silny pierwiastek konceptualny, wyrażający się zarówno w refleksji nad statusem dzieła sztuki, jak również przestrzeni, w której dzieło to funkcjonuje. Te cechy wspólne nie rozstrzygają jednak o zasadności zamykania prezentowanych prac i ich autorów w ramach jednej kategorii. Pytanie o ich związki i współzależności pozostaje otwarte i ma być bodźcem do dalszych dyskusji o poznańskiej sztuce i jej twórcach.
Prezentacja obejmuje prace ze zbiorów Grażyny Kulczyk, jak również innych polskich i zagranicznych kolekcji sztuki współczesnej oraz najnowsze dzieła, przygotowane przez artystów specjalnie na potrzeby wystawy.
Dynamika poznańskiej sceny artystycznej rozbudziła w Grażynie Kulczyk zainteresowanie sztuką. Wystawa jest nawiązaniem do bodźców i motywacji, które skłoniły kolekcjonerkę do pierwszych zakupów oraz wskazaniem, że prace poznańskich Instalatorów były i są ważną, i mocną gałęzią Kolekcji.

Wystawie towarzyszy książka pt. "Instalatorzy" pod redakcją kuratora, Mateusza Bieczyńskiego. Celem publikacji jest pogłębienie dyskusji na temat zjawiska "Poznańskiej Szkoły Instalacji"; złożyły się na nią wywiady z artystami zaproszonymi do udziału w wystawie, a także rozmowa z twórcą pojęcia PSI, Łukaszem Gorczycą oraz artystą i krytykiem sztuki, Markiem Wasilewskim. Uzupełnieniem wywiadów są analityczne teksty Mateusza Bieczyńskiego i prof. Grzegorza Dziamskiego na temat zjawiska PSI i medium instalacji. Książka powstała w wyniku współpracy Art Stations Foundation z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.kurator: Mateusz Bieczyński
współpraca i aranżacja wystawy: Maciej Kurak

kurator: Mateusz Bieczyński
współpraca i aranżacja wystawy: Maciej Kurak
artyści: Wojciech Bąkowski, Jan Berdyszak, Izabella Gustowska, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Krakowiak, Mariusz Kruk, Maciej Kurak, Piotr Kurka, Agata Michowska, Antoni Mikołajczyk, Andrzej Pepłoński, Monika Sosnowska.
 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013