Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Nauczyciele. Sokrates u Duchampa. Wystawa w IS Wyspa w Stoczni Gdańskiej, 16.11.2012-03.02.2013

Praktyka artystyczna nauczyciela sztuki jest niezbywalną częścią jego praktyki przekazywania, wymiany i produkcji wiedzy. W długiej tradycji wywodzącej się od Akademii Platońskiej zostały utrwalone „klasyczne” metody edukacyjne zamknięte w formułach akademickich. Przeciwstawna do niej Sokratejska otwarta i interaktywna postawa jest pierwowzorem transdyscyplinarnej metody naukowej i artystycznej – performatywnej i społecznie zaangażowanej. Duchampowska rewolta wzbogaca ją o aspekt samodefiniowania aktu artystycznego. Jego radykalne przenicowanie, które tym bardziej zbliża się do postawy komplementarnej, obejmującej wiele zróżnicowanych i bogatych elementów będących w dynamicznej /często antagonistycznej/ relacji wyjściowej, im bardziej jest zdolne do tworzenia kreatywnej płaszczyzny zdarzeń. Intermedialność jest bliską siostrą wszelkich praktyk poszukiwawczych i eksperymentatorskich na przestrzeni stuleci historii sztuki.

Wystawa Nauczyciele. Sokrates u Duchampa jest próbą zbliżenia środowiska akademickiego z Wyspą jako instytucją artystyczną oraz Alternativami, jako strategicznym projektem, który mamy zamiar rozwijać przez następne lata 2013-2016. Wiąże się z obserwacją nowych globalnych zjawisk w dziedzinie pedagogiki artystycznej i jej wpływu na obraz i efektywność świata sztuki. Podstawowym wyzwaniem dla studiów intermedialnych jest nieustające reagowanie na zmieniające się warunki i wymagania otoczenia oraz zdolność do szybkiego przystosowania programu nauczania wobec dynamicznej transformacji w społeczeństwie informatycznym. Musimy zacząć na nowo przyglądać się temu, co znaczy edukować artystę w oraz przyjrzeć się relacjom pomiędzy strukturą gdańskiej szkoły a nieformalnymi więziami, jakie łączą środowisko artystyczne i powodują, że artyści łączą się w grupy / kolektywy lub też działają indywidualnie.
Od szeregu lat na wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku w Katedrze Intermediów prowadzone są działania mające na celu wzmocnienie transmedialnego podejścia do edukacji, z zarzuceniem tradycyjnych podziałów na dyscypliny. Działania w przestrzeni publicznej, performens, obraz cyfrowy, interaktywność to tylko niektóre z form jakie są stosowane w działalności pedagogicznej i artystycznej. W katedrze tej można już studiować media od I roku studiów, a nie jak uprzednio w formie specjalizacji i specjalności. Obecnie prowadzona jest procedura mająca na celu powstanie odrębnego Wydziału Intermediów. Zaglądamy do tego środowiska artystycznego i pedagogicznego tuż przed tym ważnym momentem.

Artyści: Bogna Burska, Witosław Czerwonka, Elvin Flamingo, Angelika Fojtuch, Grzegorz Klaman, Konrad Pustoła, Maciej Salamon, Adam Witkowski, Wojciech Zamiara

Idea wystawy: Grzegorz Klaman
Kurator: Maks Bochenek

Organizatorzy:
Instytut Sztuki Wyspa i Katedra Intermediów ASP w Gdańsku

Wystawa zorganizowana w ramach Fesitwalu Alternativa 2012

Źródło: www.wyspa.art.pl

 

www.wyspa.art.pl

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013