Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych, wersja 1 z dnia 01.09.2012 r.

 1. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w zakresie określonym Regulaminem.
 2. Operator chroni i zapewnia poufność danych osobowych Użytkowników.
 3. Rejestrując się w serwisie Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez firmę Lege artis Anna Dubieniecka - Suszek, z siedzibą w Olsztynie 10-904, przy ul. Lubelskiej 44B, NIP 739 298 48 27, dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z regulaminem, do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach promocyjnych działalności artystycznej, twórczej, projektowej lub innej, która pozostaje w związku z profilem Portalu, w tym organizacji takich działań. Firma Lege artis Anna Dubieniecka - Suszek, z siedzibą w Olsztynie 10-904, przy ul. Lubelskiej 44B informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy.
 4. Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie w ramach działania Portalu swojego wizerunku.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe Firma Lege artis Anna Dubieniecka - Suszek zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. W w/w sprawach osoba, której dane dotyczą powinna zwracać się na piśmie lub osobiście.
 6. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, o jakim mowa powyżej.
 7. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail, informacji dotyczących Portalu i/lub działalności podmiotów z Portalem współpracujących.
 8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim chyba, że Użytkownik wyraził na to pisemną zgodę.
 9. Podczas wizyty Użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te nie są co do zasady danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.
 10. Wykorzystanie plików cookies przez Portal odbywa się na następujących zasadach:
  a)   służą jedynie określeniu, jakiej informacji potrzebuje Użytkownik i czego szuka w serwisie;
  b)   pliki cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkownika zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność; identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisu;
  c)   o ile nie zostanie to określone odrębnie, akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z Portalu;
  d)   Użytkownik ma pełne prawo do odmowy zapisywania plików cookies na swoim komputerze;
  e)   Operator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisu.
 11. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać usunięcia niniejszej zgody przez administratora danych. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (na adres rezygnacja_informacja@razkoziedeco.pl) pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem danych pozwalających na identyfikację Użytkownika.
 12. W związku z rozwojem prowadzonej przez Operatora działalności gospodarczej, Operator może sprzedawać część swoich aktywów. W sytuacji, gdy dojdzie do takich transakcji, z reguły informacje o użytkownikach, w tym informacje osobowe, stanowią składnik tychże aktywów. Dlatego też Użytkownicy poprzez powierzenie swoich danych za pośrednictwem Portalu, wyrażają zgodę na transfer swoich danych w opisanych powyżej okolicznościach. Użytkownicy mają możliwość sprzeciwienia się takiemu transferowi swoich danych osobowych. W tym celu powinni odznaczyć stosowną opcję w dostępnych narzędziach witryny lub wysłać zastrzeżenie na adres Operatora.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013