Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Róża jest różą - Marta Bartnicka I wystawa rzeźb I Gdańska Galeria Miejska I 08.04 - 22.05

W najnowszym cyklu rzeźb Marty Branickiej zastosowana została zasada integracji cech zaczerpniętych z natury i świata konstruowanego przez człowieka. Ta dychotomia dwóch uniwersalnych pierwiastków kieruje naszą uwagę na znaczenie takich wyrażeń jak rzeczywistość, realność, fikcja, złuda czy mimikra. Tytuł „Róża jest różą…” zaczerpnięty został z wypowiedzi Gertrudy Stein, która w ten sposób apelowała o interpretowanie rzeczy takimi jakie są, bez nadpisywania im dodatkowych znaczeń, czy zniekształcania ich obrazów. Hybrydalność obiektów Marty Branickiej ma rozważać trwałość pierwotnego kształtu i związanego z nim znaczenia. U źródła każdej z rzeźb kryje się podjęty z otoczenia fotograficzny wizerunek. Zaczerpnięte z rzeczywistości formy mają różne pochodzenie, ale są wobec siebie równorzędne, nie budują względem siebie hierarchii, nie stanowią opozycji. Są wrzucone w ten sam system przemian - rośliny, ciała, przedmioty. Przemiana odmienia, a zarazem chroni pierwotny kształt.

Sfera ikonograficzna do której odwołuje się Branicka to zbiór biologicznych jak i industrialnych znaków. Całość stanowi odniesienie do otaczającego nas krajobrazu, ludzkiego środowiska, gdzie w równouprawnieniu  wrastają w siebie ciała, konstrukcje, bryły. Natura wchłonęła obiekty industrialne, budując z nimi integralny obraz, widzialne otoczenie, w którym elementy składowe tworzą splątaną tkankę wyglądów i znaczeń.
Wystawa rzeźb Marty Branickiej to kolejna ekspozycja zorganizowana w ramach cyklu „Logos –Bios”, do którego zostali zaproszeni artyści rzeźbiarze analizujący i konfrontujący wątek styku kultury i natury. Przestrzeni chaosu reprezentowanego przez biologię i przestrzeni logosu, utożsamianego z uporządkowaniem, ludzką ingerencją czy wręcz symboliczną opresją.


Grażyna Tomaszewska-Sobko - kuratorka wystawy
 

źródło: Gdańska Galeria Miejska

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013