Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Sztuka w naszym wieku I Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie I wystawa czynna do 31.01.2015

Wystawa powstała z okazji jubileuszu 15-lecia Fundacji Sztuki Polskiej ING — jednej z pierwszych w Polsce fundacji korporacyjnych świadomie wspierającej i promującej działania polskich artystów. Tworzona przez nią kolekcja prac powstałych po 1990 roku od samego początku prowadzona jest przy wsparciu merytorycznym Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki. Więź łącząca obie instytucje ma wiele poziomów: Zachęta wspiera Fundację swoją wiedzą i doświadczeniem, Fundacja wspiera rozwój kolekcji Zachęty, zaś w razie rozwiązania Fundacji tworzona przez nią kolekcja sztuki polskiej ma stać się częścią zbiorów Narodowej Galerii Sztuki. I właśnie ta bliska instytucjonalna relacja stała się punktem wyjścia dla całego przedsięwzięcia.

Na zaproszenie Fundacji duet artystyczno-kuratorski w składzie Rafał Dominik i Szymon Żydek przygotował wystawę, która przybliża i tłumaczy zawiłości związane z odbiorem i wykorzystaniem sztuki współczesnej w codziennym życiu. Zgromadzone w kolekcjach obu instytucji prace potraktowane zostały nie jako autonomiczne dzieła, lecz jako elementy większej całości — zanurzone w społecznej, estetycznej i historycznej rzeczywistości. To dlatego na wystawie wybrane z kolekcji prace prezentowane są w zestawieniu z utworami muzyki pop, historiami z lokalnych gazet, internetowymi memami, makietami czy wykresami giełdowymi. Wszystko to ma przybliżyć i ułatwić odwiedzającym wystawę zrozumienie kontekstu i zamysłu artystów oraz przebytej przez nich drogi poprzedzającej powstanie działa sztuki. Wśród podejmowanych przez twórców wystawy zagadnień znalazły się takie, jak rozwój mediów artystycznych, mechanizmy, w ramach których nowe rozwiązania technologiczne przejmują funkcje technik artystycznych, relacja pomiędzy sztuką współczesną a innymi przejawami ludzkich aktywności. W rezultacie wystawa przybrała formę wypełniającej sale Zachęty instalacji, która za pomocą różnych mediów i technologii przedstawia sztukę współczesną jako łatwo dostępne źródło inspiracji, rozmywając granicę oddzielającą kunszt artysty od umiejętności przydatnych w codziennym życiu. 
artyści: Magdalena Abakanowicz, Basia Bańda, Krzysztof M. Bednarski, Olaf Brzeski, Dorota Buczkowska, Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Edward Dwurnik, Piotr Janas, Jerzy Kałucki, Marcin Maciejowski, Przemysław Matecki, Jerzy Nowosielski, Lech Okołów, Włodzimierz Pawlak, Sławomir Pawszak, Józef Petruk, Katarzyna Przezwańska, Henryk Stażewski, Jerzy Tchórzewski, Karol Wierusz-Kowalski, Ryszard Winiarski, Jakub Woynarowski, Krzysztof Żwirblis
autorzy: Rafał Dominik, Szymon Żydek
współpraca ze strony Zachęty: Maria Świerżewska-Franczak
Kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING została stworzona przez firmy wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego w 2000 roku. Jej celem jest wspieranie rozwoju polskiej sztuki współczesnej, w szczególności twórczości młodych artystów, czemu służy m.in. tworzenie kolekcji dzieł sztuki i udostępnianie jej. Kolekcja powstała jako rozwiniecie idei mecenatu Grupy ING, która posiada zbiory sztuki współczesnej w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii i Meksyku. Zbiory Fundacji Sztuki Polskiej ING to jedna z pierwszych polskich kolekcji korporacyjnych. Składa się na nią 159 dzieł sztuki, reprezentowanych głównie przez malarstwo, ale również przez fotografie, rysunki, prace wideo i rzeźbę. Obok klasyków (Włodzimierz Pawlak, Stefan Gierowski, Jarosław Fliciński, Zbigniew Libera) w kolekcji znajdują się prace artystów młodego pokolenia (Wilhelm Sasnal, Rafał Bujnowski, Michał Budny, Jakub Julian Ziółkowski i wielu innych). Kolekcja prezentowana jest na stronie www.ingart.pl, a składające się na nią prace są często wypożyczane na wystawy w Polsce i za granicą.
Kolekcja Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki to ponad 3 600 obiektów (malarstwo, rzeźba, instalacja, wideo, prace na papierze) oraz bardzo bogata historia, dzięki której zbiory galerii są tak różnorodne i dokumentują rozwój sztuki polskiej od końca lat 40. do dziś. Znajdują się tu prace m.in. klasyków sztuki polskiej XX wieku (Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Erna Rosenstein, Henryk Stażewski, Alina Szapocznikow), a także światowej sławy współczesnych artystów polskich (Mirosław Bałka, Katarzyna Kozyra, Zbigniew Libera, Wilhelm Sasnal, Krzysztof Wodiczko) czy uznanych twórców młodszej generacji (Wojciech Bąkowski, Aneta Grzeszykowska, Julita Wójcik) i mniej znanych autorów. Choć Zachęta jest galerią wystaw czasowych, reprodukcje prac z kolekcji są stale dostępne na stronie internetowej galerii na licencjach Creative Commons. 
Rafał Dominik — urodzony w 1985 roku. Artysta, absolwent warszawskiej ASP (dyplom 2009 w pracowni Leona Tarasewicza). Malarz, twórca obrazów cyfrowych, murali, rzeźb, kolaży, ilustracji, filmów, mebli. Współtwórca zespołu disco-polo Galactics. Członek studia projektowego Czosnek Studio. Jego prace pokazywane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w WM Gallery Amsterdam, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, galerii Arsenał w Poznaniu.
Szymon Żydek — urodzony w 1987 roku. Kurator, producent i badacz architektury. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze) oraz Royal Institute of Art w Sztokholmie (Teoria i historia architektury). Współpracownik studia architektonicznego WWAA, galerii Raster oraz Fundacji Bęc Zmiana. Członek studia projektowego Czosnek oraz Wolnego Uniwersytetu Warszawy. W swojej praktyce zajmuje się kwestiami z pogranicza architektury, sztuki i życia codziennego.
 
organizatorzy: Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Fundacja Sztuki Polskiej ING
patroni medialni: Artinfo.pl, Stolica, The Warsaw Voice
 
źródło: ZACHĘTA - Narodowa Galeria Sztuki

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013