Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Warmia: Rebelia Kultury. Rozstrzygnięto konkurs na plakat

„Rebelia Designu” to zintegrowane działania mające na celu odkrywanie kulturalno-designerskiej strony regionu oraz dostarczenie wiedzy na temat kształtowania wizerunku poprzez design. W programie wydarzenia znalazła się konferencja o roli designu w kształtowaniu wizerunku miast i regionów, wystawa designu graficznego oraz wystawa wieńcząca konkursu na plakat promujący Warmię.
Celem konkursu była próba ukazania przez artystów Warmii jako miejsce, które ulega ciągłemu rozwojowi. Oprócz unikatowej przyrody, bogatej przeszłości historycznej i odrębności kulturowej projekty miały za zadanie podkreślić wizerunek miejsca, w którym wybuchają „ogniska” Rebelii Kultury, determinujące rozkwit środowisk twórczych i wzrost wrażliwości mieszkańców na kulturę. Powstałe w konkursie prace miały powiązać bogatą tradycję z wizerunkiem Warmii opartym na energii dostarczanej przez twórczych i nieszablonowych „rebeliantów kultury”.

W pracach jury konkursu wzięli udział:  prof. Lech Majewski – wykładowca ASP w Warszawie, członek honorowy STGU, dr Dawid Korzekwa – wykładowca ASP w Katowicach, prezes zarządu STGU, dr Anita Wasik – wykładowca ASP w Gdańsku, członkini STGU, Radosław Zawadzki – dyrektor departamentu koordynacji promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wiesław Wachowski – przedstawiciel Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Otwierając wystawę, Janusz Cygański, dyrektor Muzeum Warmii i Mazur zaznaczył, że to wspaniały projekt, który na nowo pokazuje artystyczny potencjał regionu.
W imieniu organizatorów, zabrała głos także Angelika Gromotka ze Stowarzyszenia Grafiki Użytkowej. – Wernisaż prac polskiego designu połączony jest z wystawą pokonkursową części prac zgłoszonych na konkurs promujący „Warmię: Rebelię Kultury” – mówiła. – Wybór najlepszych prac można było porównać do wyboru najlepszego plakatu promującego Polskę, czyli bardzo trudny – zaznaczyła Gromotka.

Laureaci konkursu

Kategoria Profesjonaliści:

I miejsce – Nie przyznano
II miejsce – (ex aequo) Sobiak Tomasz (2 000 zł), Szewczyk Marcin (2 000 zł)
III miejsce –  Bąk Aleksander (1 500 zł)
Wyróżnienie – Popek – Banach Agnieszka i Banach Kamil (1 000 zł)

Kategoria Studenci:

I miejsce – Banach Karol Korneliusz (3 500 zł)
II miejsce – Nie przyznano
III miejsce – Nie przyznano
Wyróżnienie – (ex aequo) Robak Dominik (1 000 zł), Bacia Marta (1 000 zł)

Równolegle otwarta została wystawa designu graficznego projektantów Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.

Wystawa, tak samo jak kampania „Warmia: Rebelia kultury”, została podzielona na działy tematyczne odnoszące się do dziedzin, w których design odgrywa szczególną rolę, a często jest w nich niedostrzegany bądź niedoceniany. W szczególności prezentacja skupia się na projektach, które żyją w sferze codzienności i skonfrontowane zostały z prestiżowymi, nietuzinkowymi realizacjami.

Wystawa ma trzymać w napięciu i zaskoczyć kontrastami. - Obok projektów utopijnych pokazane będą użytkowe. Pokazanie różnorodnych twarzy designu stało się głównym celem ekspozycji – podkreślają kuratorami wystawy Angelika Gromotka, Paweł Krzywda, Agata Korzeńska i Paulina Stępka.
Obie wystawy będzie można oglądać od 25 października do 15 grudnia 2012 roku w Galerii Zamek w Reszlu. Wstęp wolny.

W załączeniu nagrodzone i wyróżnione plakaty.

Źródło:www.rebeliakultury.pl 

www.rebeliakultury.pl

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013