Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Warsztaty "ARCHITEKTURA OLSZTYNA I INNYCH MIAST WARMII"

 

Spacer po Olsztynie z przewodnikiem połączony z wykładami dotyczącymi następujących okresów architektonicznych.

Zajęcia odbędą się w ramach trzeciej edycji festiwalu Warmia Mazury Design Festival. Finansowane ze środkow Urzędu Miasta Olsztyna.

- Warmia biskupów warmińskich (średniowieczne w architekturze)

- Okres polski na Warmii (renesans, barok, klasycyzm w architekturze   Warmii) 

- Okres pruski  na Warmii (historyzm, eklektyzm, secesja, modernizm –w   architekturze)

- Okres powojenny na Warmii (postmodernizm)

- Okres współczesny 

PLAN dzienny:

I. 8.30- 10.30- Zamek Kapituły Warmińskiej ul . Zamkowa 2 (20.10.2016)  lub Wojewódzka Biblioteka Publiczna ul. Stare Miasto 33 (21, 27, 28.10.2016)

Prowadzenie zajęć: Małgorzata Jackiewicz - Garniec

II. 10.30- 12.30

Prowadzenie zajęć: Alicja Opalińska - spacer po Olsztynie 

III. 12.30-14.30 - Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie 

Prowadzenie zajęć: dr Ewa Gładkowska

IV. 14.30- 15.30 Spotkanie z architektem

TRASA ZWIEDZANIA – codziennie przez cztery dni ta sama dla różnych grup:

I część – (2 godz.)  Wykłady na temat architektury z okresu Średniowiecza, Renesansu, Baroku, Klasycyzmu- prowadzący Małgorzata Jackiewicz- Garniec

II część – (2 godz ) Zwiedzanie Olsztyna- przewodnik Alicja Opalińska. Rozpoczęcie zwiedzania Muzeum Warmii i Mazur – Zamku Biskupów Warmińskich oraz zabudowy wokół. Następnie przejście na Stare Miasto zwiedzanie  Starego Ratusza, Wysokiej Bramy i Katedry św. Jakuba.  Przejście w stronę Nowego Ratusza i zwiedzanie gmachu. Spacer ulicą Dąbrowszczaków do Kamienica Naujacka, - przegląd architektury Warmii z okresu historycyzmu, eklektyzmu, secesji. Następnie przejście ulicą Kościuszki do Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego. Przejście w pobliże  Urani  i Galerii BWA

III część – ( 2 godz ) W Galerii BWA,  odbędzie się wykład na temat architektury z okresów od historycyzmu, eklektyzmu, secesji, przez modernizm, postmodernizm, architekturę PRL-u do współczesności – dr Ewa Gładkowska

IV część – ( 1 godz )   Spotkanie z architektem w obiekcie który zaprojektował – rozmowa na temat warsztatu jego pracy, problemów z którymi spotyka się przy projektowaniu.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013