Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Wioska Teatralna, Węgajty, 18-25.07

Od 18 do 25 lipca w miejscowościach Węgajty, Gotki Jonkowo działać będą artyści w ramach festiwalu Wioska Teatralna. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest "Teatr Węgajty", jedna z  najciekawszych grup zajmujących się sztuką alternatywną, czerpiącą z  ludowych tradycji.

Teatr Węgajty zawiązał się w 1986 roku z inicjatywy m.in. Wacława i  Erdmute Sobaszków, polsko-niemieckiego małżeństwa, które osiadło ziemi warmińskiej. Cechą pierwszych działań artystycznych „Węgajt” był nowy stosunek do tradycji: z jednej strony demaskatorski, walczący ze stereotypami i  kliszami epoki peerelowskiej, a z drugiej – odsłaniający wieloetniczne i  multikulturowe źródła naszej cywilizacji.
Ludzie tworzący „Węgajty – Projekt Terenowy" pracują w obszarze żywych form obrzędowych, traktując je jako inspirację dla teatru. Organizują też letni festiwal Wioska Teatralna.

Wioska Teatralna to festiwal aktywny, podczas którego chodzi głównie o  wykorzystanie kultury jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej, zmiany społecznej i brania odpowiedzialności za przyszłość. Tegoroczny festiwal odbędzie się pod hasłem: "Wielogłos - Sztuka Niewykluczania". Spektakle, performanse, akcje, spotkania, dyskusje, filmy, koncerty i  warsztaty dotyczyć będą tematów takich jak: teatr alternatywny – jego współczesne oblicze i siła oddziaływania, przeciwdziałanie wykluczeniom, ekologia oraz sprawy aktualne, najbliższe, lokalne w odniesieniu do problemów globalnych.

Program wydarzenia:

teatrwegajty.art.pl/wioska/index.php

Uczestnicy wydarzenia jak co roku będą mogli skorzystać z warsztatów, m.in performatywnych, tanecznych czy plastycznych.

Szczegóły i plan: http://teatrwegajty.art.pl/wioska/index.php?warsztaty,58

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013