Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

WMDF Ostróda, wystawa WellDone® DOBRE RZECZY

Produkty Wel­lDo­ne® wy­twa­rza­ne przez Fundację „Być Razem” to wykonane z na­tu­ral­nych ma­te­ria­łów, proste, dowcipne, in­te­li­gent­ne i uży­tecz­ne przedmio­ty, do­sko­na­łe na prezenty. Za­pro­jek­to­wa­ne zostały przez młodych pro­jek­tan­tów, a wy­twa­rza­ne są przez osoby po­wra­ca­ją­ce na rynek pracy, wspie­ra­ne przez  Fundację „Być Razem”. Jej działalność jest ukierunkowana na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, a produkowane obecnie w warsztatach Fundacji przedmioty, są sprzedawane.

Zysk ze sprzedaży przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji. Nabywca produktu marki Wel­lDo­ne® otrzy­mu­je przedmiot dobrze za­pro­jek­to­wa­ny dobrej jakości, za dobrą cenę, a przy okazji, kupując go, robi coś dobrego dla innych. Wystawa prezentująca efekty projektu pokazywana była w Polsce, Izraelu, Francji i Niemczech.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013