Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Wojciech Zamecznik. Foto - Graficznie - wystawa I Zachęta I 30.01 - 24.04.2016

WOJCIECH ZAMECZNIK. FOTO-GRAFICZNIE
Wystawa, na którą składa się ponad 300 prac, podąża jednym z możliwych tropów wyznaczanych przez archiwum artysty i obiera za motyw przewodni obserwację świata oraz zainteresowanie możliwościami, jakie daje fotografia. Pokaz obejmuje dwadzieścia lat działalności twórczej i prezentuje projekty graficzne, fotografie, realizacje filmowe, ale także wprowadza w tajniki warsztatu grafika przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Proces pracy ukazany jest od samego początku, czyli od obserwacji świata za pomocą obiektywu aparatu fotograficznego, przez eksperymenty techniczne, użycie fotografii jako narzędzia w projektowaniu graficznym, aż po teksty o charakterze programowym pisane dla Pracowni Projektowania Foto-graficznego, którą artysta od 1960 roku prowadził w  Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie. 
 
Wystawa podzielona jest na pięć rozdziałów:
Patrzę ≠ widzę, widzę = myślę — część wstępna — sytuuje twórczość Wojciecha Zamecznika w szerszym kontekście odrodzenia idei nowoczesności w czasie politycznej i kulturalnej odwilży po okresie realizmu socjalistycznego.
Całuję nieustannie według wzrostu i wysługi lat — ukazuje projektanta jako osobę prywatną, jego zanurzenie w środowisku rodzinnym, które było drugim ważnym kontekstem jego twórczości.
Gdybym mógł najchętniej poświęciłbym się fotografii — ta część pokazuje moment przejścia od używania fotografii przez artystę wyłącznie w celach prywatnych do wykorzystywania jej w publikacjach i stopniowej profesjonalizacji.
Photo-graphik to główna część wystawy, pokazująca relację pomiędzy projektowaniem graficznym a fotografią oraz analizująca proces powstawania projektów.
Interesuje mnie ruch — zamknięcie wystawy będące horyzontalną i porównawczą lekturą prac, których zasadą jest fascynujący artystę ruch jako zjawisko fizyczne. 
 
Wystawa w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki i towarzyszący jej katalog powstały w wyniku kilkuletnich badań nad twórczością Wojciecha Zamecznika podjętych w 2012 roku przez Fundację Archeologia Fotografii we współpracy z synem artysty, Juliuszem Zamecznikiem. Projekt jest efektem zainteresowania nie tylko zasadniczą częścią twórczości, ale także tym, co znajdowało się na jej obrzeżach, jak zamiłowanie Zamecznika do muzyki i filmu objawiające się w prowadzonych przez niego poszukiwaniach formalnych, eksperymentach technicznych z wykorzystaniem technik z pogranicza grafiki i fotografii. 
 
kuratorki: Karolina Puchała-Rojek, Karolina Ziębińska-Lewandowska, współpraca Ewa Jadacka
współpraca ze strony Zachęty: Magdalena Komornicka, Jacek Świdziński, Anna Muszyńska
aranżacja: Jan Strumiłło, współpraca Julia Jankowska
opieka konserwatorska: Monika Supruniuk, Michał Kożurno
partner: Fundacja Archeologia Fotografii
 
Wszystkie prace prezentowane na wystawie, o ile nie podano inaczej, pochodzą z archiwum Wojciecha Zamecznika
 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013