Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Kanibalizm? O Zawłaszczeniach w sztuce I Zachęta I Warszawa 7.03 - 31.05.2015.

W sztukach wizualnych funkcjonuje termin appropration art — sztuka zawłaszczania. Ma ona swoje początki w awangardzie początku XX wieku, w twórczości kubistów, surrealistów i dadaistów. Pablo Picasso i Georges Braque tworzyli kolaże, do których włączali przedmioty znalezione, kwestionując mimetyczność tradycyjnego malarstwa. Najwyraźniej strategia ta widoczna była w ready-mades Marcela Duchampa — gotowych, masowo produkowanych przedmiotach wziętych z najbliższego otoczenia. Prace Duchampa kwestionowały status autora i dzieła sztuki, kwestie własności, oryginalności i plagiatu, jak również odbioru dzieła.
 
Praktyka zawłaszczania na dużą skalę powróciła w sztuce artystów pop artu, zwłaszcza Roya Lichtensteina, Claesa Oldenburga, Jaspera Johnsa, Andy’ego Warhola. Co ciekawe, w latach sześćdziesiątych ich dzieła, podobnie jak dzieła Duchampa, same stały się przedmiotem zawłaszczania. Zmarła niedawno amerykańska artystka Elaine Sturtevant całą swoją twórczość oparła na odtwarzaniu niektórych prac Duchampa, wspomnianych twórców pop artu (często za ich zgodą czy wręcz na ich prośbę), a później m.in. Josepha Beuysa, Roberta Gobera, Paula McCarthy’ego czy Anselma Kiefera. Wskazuje to na niekończący się łańcuch zawłaszczeń, charakterystyczny dla działania współczesnych artystów.
 
Pomimo tak długiej tradycji i upowszechnienia się tej praktyki wywołuje ona, szczególnie w ostatnich latach, dyskusje i spory w różnych środowiskach artystycznych; niektórzy uznają takie działania za twórcze i widzą w nich przejaw wolności w kulturze, inni zaś traktują je jako akty piractwa, kradzieży własności intelektualnej. Rośnie liczba procesów (zarówno przegrywanych, jak i wygrywanych), w których artyści oskarżani są przez innych twórców o plagiat.
 
Zawarte w tytule wystawy określenie „kanibalizm” zostało zaczerpnięte z badań krytycznych nad epokami kolonializmu i postkolonializmu — okresu wchłaniania dziedzictwa obcych kultur. Punktem wyjścia stała się książka Deborah Root Cannibal Culture. Art, Appropriation and the Commodification of Difference (1996) traktująca o białych kolonizatorach zawłaszczających egzotyczne kultury. W przypadku wystawy określenie to odnosi się do zawłaszczeń czy zapożyczeń prac innych twórców. Termin „kanibalizm” w potocznym rozumieniu jest nacechowany negatywnie i zawiera pierwiastek przemocy. Można zadać sobie pytanie, czy powszechnie praktykowane we współczesnej kulturze zawłaszczanie jest swego rodzaju aktem przemocy — wobec zawłaszczanych dzieł i ich twórców.
 
Wystawa prezentuje prace i strategie artystyczne od końca lat siedemdziesiątych po współczesność. Stawia pytania dotyczące kwestii oryginalności, kopii i reprodukcji, przywłaszczania prac w świetle prawa autorskiego czy w końcu kwestii najistotniejszej — problemu wolności artystycznej. Pomysł wystawy narodził się w trakcie współpracy z artystami, których prace były prezentowane na wystawach indywidualnych w Zachęcie: Goshki Macugi (Bez tytułu, 2011/2102) i Piotra Uklańskiego (Czterdzieści i cztery, 2012/2013). Obydwoje w swojej sztuce odwołują się do fascynacji i inspiracji dziełami innych artystów i w szerokim zakresie stosują strategię zawłaszczania.
 
artyści: John Bock, Cezary Bodzianowski, Candice Breitz, Jordan Doner, Gardar Eide Einarsson, Jack Goldstein, Douglas Gordon, Aneta Grzeszykowska, Johannes Kahrs, Deborah Kass, Edward Krasiński, Barbara Kruger, Louise Lawler, Sherrie Levine, Robert Longo, Goshka Macuga, Sandro Miller, Jonathan Monk, Yasumasa Morimura, Henrik Olesen, Richard Pettibone, Richard Prince, Karol Radziszewski, Thomas Ruff, Adam Rzepecki, Cindy Sherman, Aleksandra Ska, Jan Smaga,John Stezaker, Radek Szlaga, Rosemarie Trockel, Piotr Uklański, Ai Weiwei
 
kuratorka: Maria Brewińska
współpraca: Katarzyna Kołodziej
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013