Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Konkurs na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na Biennale di Venezia 2013

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają KONKURS na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim na 55. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji w 2013 roku temat ogólny Wystawy The Encyclopedic Palace / Pałac Encyklopedyczny

Projekt kuratorski powinien zawierać koncepcję wystawy (do 1 strony, w języku polskim i angielskim), scenariusz wystawy (w języku polskim), streszczenie scenariusza wystawy (do 1 strony, w języku polskim i angielskim) oraz kosztorys realizacji.
Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać:
- wykształcenie wyższe;
- dobrą znajomość zagadnień współczesnej sztuki, doświadczenie kuratorskie i w organizowaniu wystaw;
- dobrą znajomość języka angielskiego.

Projekt należy nadesłać bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej kopercie, w której należy umieścić następujące informacje:powtórzenie godła, imię i nazwisko kuratora, adres kuratora, CV kuratora, podpisane oświadczenie, że projekt jest dziełem kuratora i wszystkie prawa autorskie należą do niego oraz oświadczenie, że kurator posiada zgodę artysty/ów na udział w wystawie.
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie projektu do dnia 16 grudnia 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego, z tym że graniczną datą nadejścia projektów do rozpatrzenia jest termin posiedzenia Jury konkursu w dn. 8 stycznia 2013 roku) na adres:
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
z dopiskiem „55 Biennale Sztuki w Wenecji”

Dodatkowe informacje: Joanna Waśko – j.wasko@zacheta.art.pl

Źródło: www.zacheta.art.pl

 

www.zacheta.art.pl

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013