Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Krzysztof Garbaczewski. Badania terenowe - wystawa I Gdańska Galeria Miejska 2 I 23.05 - 17.06.2018 r.

Wystawa stanowi komentarz do aktualnej tendencji organicznego przenikania się praktyk teatralnych i artystycznych. Wystawa jest próbą uchwycenia tego, co dzieje się na styku teatru i sztuki.

Badania terenowe to zarazem intymny dziennik twórczy, dotyczący ekofilozoficznego funkcjonowania człowieka w świecie, będący dokumentem wyobcowania w tzw. własnym środowisku naturalnym, zderzenia mistycyzmu i duchowości zakorzenionej w naturze z wszechogarniającą nas utopią technologiczną.

Jedną z serii prac prezentowanych na wystawie są ćwiczenia filmowe do spektaklu Chłopi powstałego na podstawie powieści, w której rytm natury jest nadrzędną strukturą porządkującą plan wydarzeń. Garbaczewski umieszcza aktorów poza formułą teatru, w pozornie neutralnej znaczeniowo próżni, którą stanowi plener w Maćkowej Rudzie. Ćwiczenia aktorów uruchamiają zmysły, fantazje, projekcje w kontekście dokamerowej gry z fantomem nieistniejącej publiczności. Jest to uchwycenie pierwszego etapu tworzenia sensu – reprezentacja mikrokosmosu, w którym nieustannie i płynnie negocjowane są znaczenia relacji ja – świat, a nakładki kulturowo-społeczne nie zdążyły jeszcze na stałe odcisnąć swojego piętna.

Uzupełnieniem tej narracji jest wprowadzenie prac Andrzeja Stumiłło i Janka Strumiłło, których obecna twórczość także związana jest z Maćkową Rudą, gdzie odbywają się plenery Garbaczewskiego. Ich wspólne działania, narady, wzajemne inspiracje i współpraca nawiązują bezpośrednio do tradycji plenerów oraz wspólnych poszukiwań twórczych z dala od utartych formatów, skontenerowanych przez szeroko pojęte instytucjonalne struktury.
 
Kuratorka: Patrycja Ryłko


 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013