Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Przegląd Sztuki SURVIVAL I termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2018 r.I Wrocław

16. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbędzie się w klasycystycznym pałacu rodziny Wallenberg-Pachalych. Pałac został zaprojektowany przez Carla Gottharda Langhansa (słynnego niemieckiego architekta, autora m.in. Bramy Brandenburskiej) w latach 1785‒1787, a następnie przebudowywany i powiększany w latach 1810 i 1890. Pałac łączył funkcje użytkowe z mieszkalno-reprezentacyjnymi. Pierwsze piętro było luksusową rezydencją. Parter zajmowało przedsiębiorstwo bankowo-handlowe, kantor wymiany walut i biuro obsługi spedycji towarów. Do 1945 roku był siedzibą Commerzbanku.
Pałac Pachalych to jeden z najbardziej okazałych pałaców XVIII-wiecznego Wrocławia. Budynek nie ucierpiał podczas II wojny światowej, dlatego dzisiaj posiada jedyne zachowane we Wrocławiu klasycystyczne wnętrza: w salonie zachowały się stiuki, kominek z niszą ujętą z obu stron hermami oraz cztery narożne wnęki flankowane jońskimi kolumnami. Zachowało się także malowidło na plafonie z 1788 roku wykonane przez Philippa Antona Bartscha.
Po 1945 roku budynek zaadaptowano do celów bibliotecznych. Tu znajdowały się: oddział opracowywania zbiorów, gabinety dyrektorskie, administracja Biblioteki Uniwersyteckiej. W 2013 roku budynek został wyłączony z użytku i wystawiony na sprzedaż.

16. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbędzie się w dawnym, klasycystycznym pałacu rodziny Wallenberg-Pachalych. Zarówno ze względu na historię budynku, jego wieloletnie przeznaczenie, jak i na obecną wartość (w rozumieniu dobra kultury, ale i dobra finansowego), hasłem i tematem tegorocznej edycji Przeglądu będzie: Kapitał ‒ termin wywodzący się z dziedziny ekonomii i finansów, oznaczający zasoby trwałe.

SURVIVAL od lat podejmuje się analizy zagadnienia wytworów architektury jako obszaru, w którym ujawnia się niebywała łatwość zacierania granic pomiędzy porządkami przeszłym, obecnym, przyszłym. Architektura jako namacalne wspomnienie tego, co minione, ujawnia swoją nietrwałość i zmienność, obnażając jednocześnie chwiejny i nietrwały charakter stojących za nią kapitałów.
Z punktu widzenia tej praktyki SURVIVALU, która lokuje wystawę sztuki w zdegradowanych przestrzeniach, pałac Wallenberg-Pachalych w mniejszym stopniu opowiada o materialnym zniszczeniu, które może dokonywać się na tkance architektury ‒ mamy tu raczej do czynienia z wyczerpaniem się pewnej idei czy koncepcji piękna, widzimy subtelny i budzący nostalgię rozpad. Pałac symbolizuje bowiem przestrzeń niedostępną i elitarną, niemającą we współczesnym mieszkalnictwie praktycznie żadnego odpowiednika. Nieremontowany od dekad i spatynowany stanowi powidok tego, czym był w momencie powstania. Tym samym dla tegorocznego SURVIVALU ważne będą zarówno wątki dotyczące tematu piękna i zbytku, jak i upadku, bankructwa czy trwonienia.
Kapitał ma wiele znaczeń. W powszechnym użyciu funkcjonuje choćby pojęcie kapitału ludzkiego, symbolicznego czy politycznego. Szczególnie nośnym w odniesieniu do sztuki wydaje się kontekst finansów i ekonomii. Obiekty sztuki w końcu same w sobie są często rozumiane właśnie jako kapitał, który należy, czy wręcz wypada gromadzić. Sztuka i ekonomia od zawsze zresztą szły w parze. Za pracą artystów stali wpływowi mecenasi wraz z wkładem finansowym, bez którego sztuka często nie mogłaby zaistnieć. Ten schemat utrzymuje się po dziś dzień, a relacje sztuki z prywatnym kapitałem często kształtują artystyczne kariery.
Interesującym rozwinięciem związków sztuki i ekonomii okazuje się modne w ostatnim czasie zjawisko art brandingu ‒ strategii marketingowej, która używa sztuki jako narzędzia w procesie budowania pozytywnego wizerunku marki. W sztukę inwestują nie tylko ludzie zamożni, z prywatnych pobudek, ale i największe światowe korporacje oraz banki, budując imponujące kolekcje, sponsorując wydarzenia artystyczne, fundując stypendia najzdolniejszym artystom ‒ starannie konstruują tym samym tożsamość marki. Sztuka jako produkt, który odbieramy emocjonalnie, okazuje się idealnym narzędziem w sterowaniu czysto emocjonalnymi wyborami konsumentów i wzmacnianiu przywiązania do określonego brandu.
A jednak sztuka wysoka wciąż podejmuje próby odcięcia się od świata komercji, chcąc pozostać niezależną. Mimo to granica między aktywnością artystyczną w służbie komercji a twórczością w imię wyższych idei nierzadko się zaciera. Można tu przywołać choćby modę czy reklamę, w których to dziedzinach działają często najbardziej cenieni artyści współcześni, a dochód finansowy wynikający z ich pracy nie kwestionuje jej wartości artystycznej. Pojęcie kapitału w odniesieniu do sztuki pozwala na rozpatrywanie szeregu problemów związanych z rynkiem wytworów artystycznych, systemem ich wartościowania i metod wyceny.
Niezwykle interesujące okazują się związki pomiędzy prawami, jakimi rządzą się giełda i świat rynku sztuki. Dzieło sztuki to w końcu inwestycja obciążona wysokim ryzykiem. Niejednoznaczne zasady wyceny dzieł sztuki, nagłe spadki i wzrosty ich wartości, manipulacja cenami rynkowymi sprawiają, że sztuka staje się kolejnym przedmiotem rynkowej spekulacji.
Zestawienie pojęcia kapitału z dziedziną sztuki wysokiej skłania do poszukiwania odpowiedzi na wiele pytań: w jaki sposób ekonomiczne uwarunkowania rządzą światem sztuki i w jaki sposób wpływają na działalność twórczą artystów? Czy inspirują do działania, czy wręcz przeciwnie – wpływają na twórczy impas? Jaka jest we współczesnym społeczeństwie pozycja artysty, gdy rozpatrywać jego status ekonomiczny? Czy artyście wypada na sztuce zarabiać?
O ile stosunkowo łatwo zdefiniować pojęcie kapitału w odniesieniu do sztuk plastycznych o charakterze użytkowym czy dekoracyjnym, o tyle wciąż nierozwikłany zostaje problem miejsca sztuki krytycznej w świecie współczesnego kapitalizmu – jak rysuje się wartość rynkowa tej dziedziny sztuki? Jaka jest wartość prac artystycznych, które nie mają oparcia w dobrach materialnych? Czy współczesna sztuka krytyczna burzy, a może jedynie umacnia kapitalistyczny porządek?
Wydaje się, że w Polsce, przy stosunkowo niewielkim rynku sztuki, dyskusja na temat związków kultury i ekonomii dopiero się zaczyna. Artyści zaczynają manifestować swoje niezadowolenie z powodu braku stabilności zatrudnienia czy niskich zarobków. Powszechne w naszym kraju przekonanie, że artysta powinien pracować pro bono, dla dobra społeczeństwa, stopniowo zaczyna być podważane. Z drugiej strony zła sytuacja ekonomiczna osób zatrudnionych w kulturze stawia wiele z nich przed koniecznością komercjalizacji działań artystycznych, często za cenę wolności sztuki.


KONKURS NA REALIZACJE ARTYSTYCZNE
termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2018
więcej informacji: www.survival.art.pl 

źródło: Przegląd Sztuki SURVIVAL

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013