Przypomnienie hasła
Na podany adres e-mail, który podałeś przy zakładaniu konta wyślemy hasło.
adres email:
Zaloguj się
login:
hasło:
PROFIL STOPNIA I-GO:
- KONTO BEZPŁATNE
- UMOŻLIWIA DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT, FORUM ORAZ BLOGA
- UMOŻLIWIA PREZENTACJĘ SWOJEJ TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZNOŚCI FORMWELL.PL
- PROFIL WIDOCZNY PO WYSZUKANIU PRZEZ WYSZUKIWARKĘ
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA I-GO - NACIŚNIJ zarejestruj

JEŻELI JESTEŚ ARTYSTĄ, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU STOPNIA II-GO. KORZYŚCI Z ZAŁOŻENIA PROFILU
- PODPISANIE UMOWY HANDLOWEJ Z PORTALEM
- SPRZEDAŻ SWOICH PRAC
- PREZENTACJA I PROMOCJA SWOJEJ TWÓRCZOŚCI NA STRONACH PORTALU I POZA PORTALEM
- KORZYSTANIE Z KOMUNIKATORÓW: VIDEO CZAT (TAKŻE ORGANIZOWANIE), FORUM ORAZ BLOGA
- DOKONYWANIE ZAKUPÓW NA PORTALU
- KONTO BEZPŁATNE
CHCESZ ZAŁOŻYĆ PROFIL STOPNIA II-GO - NACIŚNIJ zgłoś się

Wystawa ACTUS PURUS Piotra Pasiewicza I Galeria Stalowa w Warszawie I 17.02- 15.03.2016

17 lutego 2016 w godz. 19.00-21.00
Wystawa „ACTUS PURUS” w Galerii Stalowa to pierwsza tak obszerna i złożona prezentacja prac Piotra Pasiewicza w Warszawie. Rysunki, grafiki i obrazy pokazywane na wystawie pochodzą z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych cykli prac Pasiewicza powstałych w latach 2013-2015. Actus purus to dla artysty czysty akt twórczy, rodzaj procesu krystalizacji, który pozwala oczyścić się z treści i obrazów, zalegających gdzieś w podświadomości. Twórczość Pasiewicza może być postrzegana jako ciągła transformacja formy i kształtu, artysta, który przez lata eksperymentów, przechodził intensywny proces poznawczy, wchłaniając wszystko na swojej drodze od paru lat konsekwentnie podąża drogą oczyszczania, poszukiwania tytułowego actus purus.
 
Przeważają prace z serii „Kinetic Matter” oraz „Mattery Deliverance”, które ze względu na swoją cykliczną kontynuacje dają możliwość porównania prac z różnych okresów twórczości artysty. „Kinetic Matter”, to autorska forma grafiki bazującej na linorycie i wzbogaconej o szereg różnorodnych środków wyrazu takich jak: rysunek piórkiem, akryl czy tusz. Elementy rysunkowo-graficzne tych prac osadzone zostały w niejednolitej tafli szarości wpadającej niekiedy w czerń, uwypuklając w ten sposób poczucie głębi i bezkresu. Zarówno temat, jak i forma swobodnie nawiązuje do kinetycznej teorii materii, zakładającej, że materia składa się z atomów będących w ciągłym ruchu. Ten aspekt bezpośrednio łączy się z filozofią transformacji, przemiany i rozpadu, która jest stale obecna w całej twórczości artysty. W pracach wyczuwalny jest niepokój oraz pewnego rodzaju napięcie, które powoduje, że pomimo zamkniętej kompozycji prace mają charakter dynamiczny.
 
Zupełnie inną formę posiadają obrazy na płótnie z serii „Mattery Deliverance”, którą artysta tworzy nieprzerwanie od 2013 roku. Prace wyróżnia bardzo intensywny kolor, który dotychczas pojawiał się w twórczości Pasiewicza bardzo oszczędnie, ograniczając się do konkretnych elementów i barw. Wprowadza do obrazu silny ładunek energetyczny, Bergsonowski élan vital, który dodatkowo rozszerza interpretacje odbiorcy o kolor oraz wszystko co się z nim kojarzy. Obrazy podobnie jak grafiki są połączeniem wielu różnorodnych technik malarskich i rysunkowych, jednak ich struktura jest bardziej dynamiczna, złożona i rozedrgana.
 
Na wystawie „ACTUS PURUS” nie zabraknie również rysunków artysty, które stanowią często punkt wyjścia do dalszych rozważań nad formą i są najbardziej pierwotnym elementem wykorzystywanym następnie w grafikach i obrazach. Szczególnie interesującym cyklem rysunków wykonywanych przy pomocy tuszu jest „Puls-Impuls”, przypominający swoją strukturą ruch gęstej zawiesiny farby wpuszczanej do wody. Podobnie jak w przypadku „Mattery Deliverance” pomiędzy formami organicznymi Pasiewicz umieszcza kształty geometryczne, które mają uwypuklać opozycje pomiędzy tym co stałe i tym co zmienne, będące w ciągłym ruchu. Opozycje te według artysty wykluczają się nawzajem, jednocześnie nie mogąc bez siebie funkcjonować.
 
Karol Sikora
 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013